Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven - sagsnr. 2015-323

Print Print
20-02-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-323 Skatteudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.