Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse - sagsnr. 2015-3120

Print Print
17-09-2015