Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere - sagsnr. 2015-3006

Print Print
31-08-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-3006 Lovudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.