Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til elbusser - sagsnr. 2015-2984

Print Print
14-09-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-2984 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.