Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning (bemyndigelse af fastsættelse af regler mv.) - sagsnr. 2015-2948

Print Print
16-09-2015