Procesretsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, mv.) - sagsnr. 2015-2940

Print Print
23-09-2015