Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om delegation af visse opgaver og beføjelser ved anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark - sagsnr. 2015-2935

Print Print
10-09-2015