Høring over ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område Sagsnr. 2015-2884

Print Print
27-08-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-2884 lovudvalg.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.