Høring over forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund mv. - Retssikkerhedspakke I) Sagsnr. 2015-2836

Print Print
27-08-2015