Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer - sagsnr. 2015-2721

Print Print
01-09-2015