Lovudvalget - Høring forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom og lov om offentlige veje mv. - sagsnr. 2015-2686

Print Print
01-09-2015