Lovudvalget - Høring over lovforslag nr. L2 om indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv. - sagsnr. 2015-2679

Print Print
04-08-2015