Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af ligningsloven (Genindførelse af BoligJobordningen) - sagsnr. 2015-2676

Print Print
03-08-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-2676 Skatteudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.