Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) - sagsnr. 2015-2674

Print Print
04-08-2015