Høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af L 270 af 25. marts 2015, lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Sagsnr. 2015-2673

Print Print
14-08-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-2673 Lovudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.