Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordning mv. - sagsnr. 2015-2613

Print Print
14-07-2015