Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner - sagsnr. 2015-2505

Print Print
07-07-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-2505 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.