Skatteudvalget - Høring - udkast til styresignaler om delvis fradragsret i forsikringsvirksomheder, pengeinstitutter og realkreditinstitutter - sagsnr. 2015-25

Print Print
15-01-2015
Læs høringssvar her