Høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af L 530 af 29. april 2015 om ændring af adoptionsloven, lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Sagsnr. 2015-2482

Print Print
14-08-2015