Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal (genoptagelse som følge af praksisændring vedr. opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow) - sagsnr. 2015-2452

Print Print
04-08-2015