Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling for kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme samt vejledning hertil - sagsnr. 2015-240

Print Print
20-01-2015
Læs høringssvar her