Lovudvalget - Høring over forslag til beskyttede områder i Kattegat i medfør af havstrategidirektivet - sagsnr. 2015-234

Print Print
08-04-2015