Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger - "rentetriggeren") - sagsnr. 2015-204

Print Print
23-01-2015
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-204 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.