Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger - "rentetriggeren") - sagsnr. 2015-204

Print Print
23-01-2015
Læs høringssvar her