Skatteudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af momsloven (indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) - sagsnr. 2015-203

Print Print
23-01-2015
Læs høringssvar her