Lovudvalget - Høring over "sommerhuse på fremmed grund - vejledning og tjekliste" - sagsnr. 2015-202

Print Print
19-01-2015
Læs høringssvar her