Strafferetsudvalget - Høring over Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i (betænkning nr. 1556/2015) - sagsnr. 2015-1567

Print Print
23-06-2015