Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer og nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner: "Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder" - sagsnr. 2015-1564

Print Print
27-07-2015