Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom mv. - sagsnr. 2015-1460

Print Print
08-06-2015