Lovudvalget - Høring over udkast til ophævelsesbekendtgørelse af bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009 om nøgletal i statsbyggerier mv. samt udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. - sagsnr. 2015-1448

Print Print
10-06-2015