Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande, hvor forsikringsaftalerne er indgået gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser - sagsnr. 2015-1377

Print Print
27-05-2015