Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, stk. 1-3 og § 19, stk. 6, stk. 7, 2 pkt., og stk. 8 i lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) - sagsnr. 2015-1318

Print Print
26-05-2015