Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk - sagsnr. 2015-1297

Print Print
27-05-2015