Skatteudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, COM(2015) 135 - sagsnr. 2015-1218

Print Print
27-05-2015