Lovudvalget - Høring over betænkningen "Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet" (nr. 1551/2015) - sagsnr. 2015-1206

Print Print
27-05-2015