Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden - sagsnr. 2015-1204

Print Print
18-05-2015