Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) - sagsnr. 2015-1192

Print Print
05-05-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1192 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.