Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) - sagsnr. 2015-1192

Print Print
05-05-2015