Strafferetsudvalget - Høring over betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager - sagsnr. 2015-1165

Print Print
18-05-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1165 Strafferetsudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.