Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal for genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnageindkomst - sagsnr. 2015-1153

Print Print
29-04-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1153 Skatteudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.