Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer, selvejende almene ældreboliginstitutioner og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner - sagsnr. 2015-1145

Print Print
18-05-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1145 Lovudvalget.aspx - d. 16-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.