Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer, selvejende almene ældreboliginstitutioner og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner - sagsnr. 2015-1145

Print Print
18-05-2015