Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold - sagsnr. 2015-1139

Print Print
29-04-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1139 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.