Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om biblioteksafgift - rapport fra udvalg vedr. digitalt materiale - sagsnr. 2015-1137

Print Print
07-05-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1137 Lovudvalget.aspx - d. 21-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.