Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om biblioteksafgift - rapport fra udvalg vedr. digitalt materiale - sagsnr. 2015-1137

Print Print
07-05-2015