Skatteudvalget - Høring - ændring af momsbekendtgørelsen fritagelse for faktureringspligt for virksomheder omfattet af Mini One Stop Shop-ordningen - sagsnr. 2015-1136

Print Print
29-04-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1136 Skatteudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.