Skatteudvalget - Høring - ændring af momsbekendtgørelsen fritagelse for faktureringspligt for virksomheder omfattet af Mini One Stop Shop-ordningen - sagsnr. 2015-1136

Print Print
29-04-2015