Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal vedrørende de skattemæssige konsekvenser af, at mælkekvoteordningen ophører - sagsnr. 2015-1069

Print Print
22-04-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1069 Skatteudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.