Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal vedrørende de skattemæssige konsekvenser af, at mælkekvoteordningen ophører - sagsnr. 2015-1069

Print Print
22-04-2015