Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste - sagsnr. 2015-1068

Print Print
29-04-2015